SHKËLQYES ABRAZIV

SHIFRA 9016

Karakteristikat:
Preparati eshte antibacterial dhe nuk permban alkaline dhe fosfate.

Veprimi:
Pastron dhe miremban me ferkim te lehte. Menjanon yndyren, guret gelqerore, ndryshkun, pastron qelikun, porculanin, qeramiken ( pllakat e banjos, guacen e toaletit, lavamanin, kaden…), emajlin. Menjanon mykun nga te gjitha siperfaqet.

Menyra e perdorimit:
Para perdorimit preparati te tundet mire dhe qitet direct ne siperfaqe, pastaj .e shpuze ose lecke te lagur ferkohet, pastaj shperlahet me uje dhe teret me lecke te bute.