KONCENTRAT PËR NJOLLA

KONCENTRAT PËR NJOLLA 9010SHIFRA: 9010

Karakteristikat:
Biotretes pa alkaline dhe fosfate.

Veprimi:
Koncentrati preferohet per pastrimin e njollave nga : materialet, teshat, tepihet, mobiljeve dhe matrialeve te tjera. Preparati I menjanon njollat nga yndyra, çokollada, buzekuqit, lapsit kimik, kafes, njollat e gjakut etj.

Menyra e perdorimit:
Preparati lyhet ne njolle dhe lihet te qendroj 10-15 minuta (varesisht nga njolla) pastaj shperlahet me uje te vaket. Koncentrati nuk I demton ngjyrat ne materiali por megjithate preferohet me pare te testohet ne material. Nese njolla eshte e dukshme perseri, preferohet qe procesi te perseritet ne interval te shkurtera kohore.
Eksperienca e perdoruesve:
Nese nje material ka thither ngjyren nga nje material tjeter gjate larjes, atehere ngjyra I ktheht pasiqe te perdoret koncentrati per njolla.