BAKTERI STOP

SHIFRA:9702

Është formulimi special I ALkotinurës me bactericide shtesë e cila ne moment I çfaros viruset, bakterijet dhe kërpurdhat e lëkurës. Në të njejtën kohë e bënë mirëmbajtjen e lëkurës.